Est | Eng

REISIDOKUMENDIDKõikidelt reisijatelt, kes kasutavad rahvusvahelist õhutransporti, nõutakse kehtiva isikutunnistuse esitamist nii lennule registreerimisel kui lennuki pardale minekul. 2006. aasta 1. maist kehtib sama reegel ka kodumaiste lendude puhul. Lennates sihtpunkti, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi, tuleb reisijal läbida ka passikontroll.

Eesti lendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid:
- ID-kaart
- pass

- juhiluba (väljastatud Eestis)

Rahvusvahelistel lendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid:
- ID-kaart (Euroopa Liidu piires)
- pass

Soovitame reisi broneerides veenduda, et teie reisidokumendid vastavad sihtriiki sisenemiseks vajalikele nõuetele. Võimalik, et teil on vaja taotleda viisat sisenemiseks oma sihtriiki või ka riiki, kus reisi jätkamiseks tuleb ümber istuda teisele lennukile. Täpsemat informatsiooni selle kohta leiab välisministeeriumi koduleheküljelt (aadressil www.vm.ee).